Här hittar du mängder av artiklar som är samlade och relaterade till dagens journalistik. Dagens journalistik är en mycket komplex fråga. Det finns mycket som den en utomstånde kan ha frågetecken angående. Dessa artiklar är generella och du kan förhoppningsvis använda dig av informationen som du hittar här för att förstå mer och samtidigt kritiskt granska olika källor.

Idag blir befolkningen mer överväldigad med information än någonsin och det är därför mycket viktigt att man klarar av att granska en källa på ett bra sätt. Du behöver veta vad du ska kolla efter och även jämföra flera källor med varandra på nätet för att ta fram vilka källor som faktiskt är trovärdiga. Kolla även upp källornas källor.

Allt med den växande internettillgången är dock inte dåligt och det har givetvis blivit ett nytt sätt att även nå ut med mer reklam, det har även skapat många nya så kallade drömyrken. I dag kan du som exempel arbeta som bloggare, som mat-testare eller som spelrecensent. Det kan vara klurigt att komma in på dessa typer av områden när man är ny. Men det finns goda förutsättningar för att försörja sig på dessa unika och alternativa internetyrken. Du kan läsa mer om hur du gör här.

Här tar vi även upp varför det är viktigt att man läser nyheterna och skapar sig en bred allmänbildning. Du kan även läsa om hur det kan hjälpa dig inom olika yrken och inom dina sociala kretsar. Sist men inte minst hur du gör för att få din åsikt hörd.